Quản trị ngân hàng

Chúng tôi hiểu rằng Ngân hàng là một doanh nghiệp rất đặc biệt. Khác với những doanh nghiệp khác được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, thì Ngân hàng chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép
Điều này tạo nên sự đặc thù và là điểm mấu chốt phải chú ý trong mỗi hoạt động quản trị cũng như triển khai nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng.
Qua thực tiễn cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị cho các ngân hàng, chúng tôi nhận thức được nhu cầu của mọi doanh nhân lãnh đạo ngân hàng đều muốn ngân hàng mình có những bước đi bài bản trong cả kinh doanh và tổ chức, hướng dần tới những chuẩn mực quốc tế. Rất nhiều giải pháp tư vấn đã được các ngân hàng tiếp nhận từ những chuyên gia, tổ chức tư vấn quốc tế. Điều khó khăn nhất là việc lồng ghép các ý tưởng, lý thuyết về quản trị theo chuẩn mực quốc tế vào thực tiễn quản trị điều hành ngân hàng tại Việt Nam. Bởi vì, các ý tưởng, lý thuyết về chuẩn mực quản trị quốc tế chỉ có thể phát huy được giá trị nếu được quy định hóa một cách hợp lý, bài bản thành một nền tảng quản trị bằng quy định. Nền tảng này sẽ là một bệ phóng cho những ý tưởng sắp xếp lại hoạt động kinh doanh ngân hàng theo các mô hình hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự phân mảng rõ ràng trong chiến lược kinh doanh theo từng đối tượng Khách hàng, quy mô bán lẻ, bán buôn. Với nền tảng này, từ khâu quản trị của Hội đồng Quản trị, của những cơ quan hạ tầng quản trị rủi ro như ALCO, Ủy ban Tín dụng, Ủy ban Đầu tư.. với Hệ thống cơ quan điều hành bao gồm các Khối, Phòng, Ban Hội sở cho đến Hệ thống mạng lưới kinh doanh các Chi nhánh, Phòng Giao dịch... sẽ có sự hợp lý về cơ chế làm việc, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như được trang bị đầy đủ các hệ thống mẫu biểu, công cụ làm việc. Từ đó, Ngân hàng sẽ đạt được các mục tiêu về quản trị điều hành của mình. Bằng kinh nghiệm của mình, Văn phòng luật sư Đào Huế có thể hỗ trợ cùng các doanh nhân lãnh đạo và Ngân hàng vận dụng những lý thuyết, giải pháp quản trị theo chuẩn mực quốc tế để xây dựng thành công nền tảng này.

 
Website được thiết kết và xây dựng bởi DKsoft.vn
nothing