Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất

Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất

Đất đai là nguồn tài sản lớn & chủ yếu đối với hộ gia đình, cá nhân nói chung, hàng năm hàng trăm ngàn vụ tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, các tranh chấp trong lĩnh vực đất đai có tính chất phức tạp cao, thường kéo dài. Để hạn chế các tranh chấp phát sinh thì việc đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất Văn Phòng Luật Sư Đào Huế cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất và các vấn đề pháp lý liên quan:

Xem tiếp >>

Luật sư tư vấn pháp lý lĩnh vực bất động sản

Luật sư tư vấn pháp lý lĩnh vực bất động sản

Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực bất động sản là dịch vụ chính của Văn Phòng Luật Sư Đào Huế, Chúng tôi tư vấn các dịch vụ pháp lý chất lượng cao, cung cấp những kiến thức chuyên môn cho phép cho Công ty, nhà đầu tư…trong lĩnh vực này.

Xem tiếp >>

Tư vấn pháp lý về bất động sản

Tư vấn pháp lý về bất động sản

Một trong những thế mạnh của Văn phòng luật sư Đào Huế là khả năng hỗ trợ khách hàng hoàn thành các giao dịch Bất động Sản. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý để trợ giúp khách hàng trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và xin phê duyệt của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyến, đồng thời hỗ trợ trong việc quản lý hoạt động bán và cho thuê các sản phẩm của Dự án kinh doanh Bất Động Sản.

Xem tiếp >>

Di chúc và thừa kế

Di chúc và thừa kế

Theo quy định pháp luật cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Xem tiếp >>

Website được thiết kết và xây dựng bởi DKsoft.vn
nothing