Các điều kiện để thực hiện tranh tụng

Các điều kiện để thực hiện tranh tụng

Để việc tranh tụng được thực hiện và thực hiện có hiệu quả, cần phải có các điều kiện khác nhau, một trong các điều kiện quan trọng là bên buộc tội và bên bào chữa phải thực sự bình đẳng với nhau và Tòa án phải độc lập, khách quan đảm bảo cho hai bên có các điều kiện như nhau để thực hiện chức năng của mình

Xem tiếp >>

Các chức năng cơ bản trong tranh tụng

Các chức năng cơ bản trong tranh tụng

Vấn đề chức năng cơ bản trong TTHS, đặc biệt là trong quá trình tranh tụng là vấn đề chưa được đề cập một cách thỏa đáng và có hệ thống trong sách báo và các tài liệu pháp lý ở Việt Nam. Trong khoa học luật TTHS hiện nay vẫn còn có những ý kiến khác nhau.

Xem tiếp >>

Chủ thể tham gia tranh tụng

Chủ thể tham gia tranh tụng

Tham gia vào quá trình tranh tụng có nhiều chủ thể khác nhau, và do vị trí, vai trò khác nhau nên mỗi chủ thể tham gia thực hiện một chức năng hoặc một phần chức năng tố tụng.

Xem tiếp >>

Bản chất của tranh tụng tại Tòa án.

Bản chất của tranh tụng tại Tòa án.

Phiên tòa xét xử là bước quan trọng nhất trong suốt quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, tranh chấp tài sản, ...

Xem tiếp >>

Website được thiết kết và xây dựng bởi DKsoft.vn
nothing