Phân biệt trọng tài thương mại và hòa giải thương mại

Phân biệt trọng tài thương mại và hòa giải thương mại

Hoà giải và trọng tài thương mại là hai phương thức giải quyết tranh chấp thương mại có hiệu quả và được sử dụng rộng rãi hiện nay. Vậy, hai phương thức giải quyết tranh chấp thương mại này có những điểm gì khác để chúng ta có thể phân biệt được chúng với nhau?

Xem tiếp >>

Phân định thẩm quyền của Trọng tài thương mại và Tòa án

Phân định thẩm quyền của Trọng tài thương mại và Tòa án

Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định 3 nhóm vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài thương mại như sau: Thứ nhất, “tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại”. Tranh chấp này đòi hỏi các bên trong tranh chấp đều phải có hoạt động thương mại, mà tiêu chí nhận diện hoạt động thương mại theo Khoản 1

Xem tiếp >>

Khái quát chung về trọng tài thương mại

Khái quát chung về trọng tài thương mại

Theo khoản 1 điều 3 Luật trọng tài thương mại năm 2010 thì “Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này”.

Xem tiếp >>

Website được thiết kết và xây dựng bởi DKsoft.vn
nothing